Historie - OKULA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROFIL

HISTORIE


1895
- počátky historie nýrského podniku jsou datovány do roku 1895, kdy byla bratry
            Ecksteiny přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky z Vídně do Nýrska.

1946 - zřízen n.p. OKULA.

1958 - OKULA Nýrsko byla začleněna do sdružení podniků pro zdravotnickou výrobu SPOFA.
            Od tohoto roku je datován počátek výroby ochranných pracovních pomůcek
            a byl položen základ pro současný dominantní výrobní program - 
            plastikářskou výrobu.

1991 - státní podnik OKULA byl zařazen do první vlny kupónové privatizace
            a k 1. 5. 1992 byl transformován do podoby akciové společnosti.

1999 - firma začleňuje do svého výrobního portfolia automobilový
            a elektrotechnický průmysl a stává se významným dodavatelem
            nadnárodních společností.

2001 - certifikace ISO 9001.

2002 - první dvě lakovací robotické linky.

2005 - certifikace ISO 14001.

2006 - první nová výrobní hala pro stroje ENGEL + montážní hala.

2007 - druhá nová výrobní hala - lisovna vybavená stroji ENGEL
            a robotická lakovna ABB s prostory k montáži.

1999 - 2008 - firma investovala více než 750 mil. korun do lisařských technologií
            (vstřikovací lisy s vyšší tonáží 1500-2300 tun) a lakovacích linek
            (celkem 8 linek s roboty).

2015 - certifikace ISO TS. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky