Environment - OKULA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROFIL

ENVIRONMENT

 

Veškeré odpadní materiály vznikající při výrobě
jsou předávány k opětné recyklaci a dalšímu následnému
využití, a to přímo v Okule nebo externími firmami.
Odpadní látky vznikající při lakování jsou likvidovány
pomocí spalovny odpadního vzduchu.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky