OKULA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
OKULA Nýrsko, akciová společnost, která byla založena na česko-německém pomezí v Nýrsku (Neuern) v roce 1895 třemi slavnými pražsko-vídeňskými optiky a obchodníky, bratry Eksteiny, je v současné době významným a stabilním evropským výrobcem plastových technických výlisků pro elektrotechnický, automobilový a farmaceutický průmysl. Současnou moderní podobu získala naše firma zejména v letech 2002 až 2007, kdy investovala do rozvoje své infrastruktury, strojů a technologií částku téměř jedné miliardy CZK (více jak 34 mil. EUR). OKULA Nýrsko, a.s. využívá jedinečné tradice a odborné kvalifikace svých zaměstnanců, kdy řemeslo se zde předává mezigeneračně. S výjimkou období 1945-1995, kdy byla v majetku čs. státu, byla vždy vlastněna a přímo řízena rakouskými, německými či českými rodinami.

 

Ing. Zdeněk Velek

Po roce 1989 se stal prvním novodobým generálním ředitelem český technik a konstruktér ing. Zdeněk Velek (1939-1996), který dokázal úspěšně transformovat národní podnik OKULA Nýrsko jako akciovou společnost. Ing. Zdeněk Velek během své dlouhé kariéry spolupracoval i s věhlasným českým vědcem prof. Otto Wichterlem (1913-1998) při zavádění celosvětově unikátního vynálezu měkkých kontaktních čoček do výrobního procesu.


Ochrana osobních údajů:    zaměstnanci    -    akcionáři    -    obchodní partneři

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky